Voor een ANBI rekening zijn de volgende gegevens beschikbaar gesteld;

1. Naam van de instelling
2. RSIN / fiscaalnummer
3. Nummer Kamer van Koophandel
4. Contactgegevens
5. Doelstelling
6. Bestuurssamenstelling
7. Financiële verantwoording

Het bijbehorend document is hier te bekijken

De financiële verantwoording is hier te bekijken

0